Harri Peltomaa. Stressinhallinnan ja verkkopedagogiikan asiantuntija.
Esittely

Luentojen aiheita

Esimerkkiluentoja vuonna 2019

Esimerkkiluentoja vuonna 2020

Mitä palautuminen on?

   

Sykevälivaihtelu ilmaisee kehon lepo- ja kuormitustilaa

   

Liikunta kannattaa ajoittaa viisaaseen ajankohtaan

   

Työtehoa voi lisätä palautumistaidoilla

   

Työpäivän aikana voi palautua

   

Sopiva pitkästyminen voi olla palautumisen lähde

   

Myös mukavat asiat aiheuttavat kuormitusta eli stressiä

   

Yllättävät asiat voivat olla hyvin palauttavia


Sykevälivaihtelu ilmaisee kehon lepo- ja kuormitustilaa

Sykevälivaihtelu tarkoittaa sydämen peräkkäisten lyöntien aikaerojen pientä luonnollista vaihtelua. Syke on yhteydessä hengitysrytmiin: sisäänhengittäessä syke hieman nopeutuu ja uloshengittäessä hidastuu. Alla olevassa kuvassa näkyy ylempänä sydämen sykerytmi noin 30 s mittausjakson aikana. Aaltomaisessa kuvassa näkyy sykenopeuden pieni vaihtelu. Alemmassa kuvassa näkyy, miten tästä sydämen lyönnin vaihtelusta voi piirtää koordinaatistoon kuvaajan - mitä suurempi hajonta on, sitä enemmän parasympaattinen eli lepohermosto on aktiivinen. Sykevälivaihtelun väheneminen ilmaisee kuormitusta eli sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Sykevälivaihtelu on syketasoa herkempi ilmaisemaan hermoston kuormituksen ja levon vaihtelua.Tulosta tämä sivu / Print this page

© Harripeltomaa
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003