Harri Peltomaa. Stressinhallinnan ja verkkopedagogiikan asiantuntija. - Mitä palautuminen on?


Fysiologinen palautuminen tarkoittaa elimistön rauhoittumista, elpymistä ja voimaantumista. Sitä voidaan mitata syketasosta ja sykevälivaihtelusta. Eri kehontilaa mittaavat mittarit, kellot, sormukset ja rannekkeet mittaavat juuri näitä kahta asiaa elimistön lepo- ja stressihermoston tasapainon tarkastelussa.
Eri ihmisille tekemieni kehontilamittausten perusteella merkittävä palautumisvajetta aiheuttava jaksamisen haaste ovat liian täydet päivät - monellakaan ei ole päivien aikana lainkaan hetkiä, jolloin rauhoittuisi lepotilaan. Kuvassa näkyy yleinen päivä - päiväaika kuluu aktiivisena korkeilla sykkeillä ja yöaikana palaudutaan. Näin monet jaksavat riittävän hyvin, mutta hyvä palautuminen on yhteydessä parempaan jaksamiseen ja hyvinvoinnin kokemukseen. Päiväaikaisella palautumisella voi myös edesauttaa unen laatua, sillä kun on rauhoituttu jo ennen nukahtamista, ja päivä ei ole ollut liian kuormittava, voi yöuni olla hyvälaatuisesti palauttavaa jo unen alusta lähtien.

Alemmassa kuvaparissa näkyy syke (ylempi kuva) ja sykevälivaihtelu (alempi kuva) päivästä, joka on ollut kiireinen ja koska on vielä nukkumaanmentäessä on stressitila ollut päällä, on pitkä osa unesta kulunut elimistön rauhoittumiseen (syke on laskenut ja sykevälivaihtelu noussut asteittain).


© Harripeltomaa
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com