Harri Peltomaa. Stressinhallinnan ja verkkopedagogiikan asiantuntija. - Esimerkkiluentoja vuonna 2019


Kuvassa näkyy mitattavan henkilön työpäivä aamusta iltaan. Joillain ihmisillä työpäivän rasitus näkyy mittauskuvan tapaan siten, että aamu ennen työpäivää ja ilta työpäivän jälkeen ovat kevyempiä (syke, punainen viiva, alempana, ja sykevälivaihtelu, sininen viiva, korkeampi. Toiset taas aidosti pääsevät lepäämään töihin - heillä syketaso on alempi ja sykevälivaihtelu korkeampi töissä kuin kotona. Tätä vaihtelua selittävät mm. vapaa-ajan kuormittavuuden määrä, ihmissuhteiden laatu ja luonne kotona ja töissä sekä omat voimavarat. Oman jaksamisen kannalta on hyvä tiedostaa omat kuormitustekijät ja harjaantua palautumisen taidoissa.


Alasivuilla on esimerkkejä vuonna 2019 pitämistäni luennoista stressiin ja palautumiseen liittyen.


© Harripeltomaa
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com